Skip to main content
尹光戲曲光輝2022演唱會 (補場)
尹光 / 張美峯 / 鄧美玲 / 鄭詠梅 / 鄭雅琪 / 梁燕飛 / 謝曉瑩
11
NOV
和興白花油呈獻: Pop Legend Joe Junior In Concert 2022
祖尊尼亞 / Rita Carpio韋綺珊 / Sabrina Ng 伍綺玲
31
OCT
張偉文 | 友情有義演唱會
張偉文 / 姚煒 / 方俊
20
JUL
莫旭秋 | 秋的懷念世紀金曲演唱會2022
莫旭秋 / 姜蓓莉 / 何婉盈 / 康華 / 歌莉雅
18
JUL
梨元秋夢丨李秋元情牽戲曲演唱會
李秋元 / 黃小鳯 / 鄧有銀 / 御玲瓏 / 林芯菱 / 楊小漫
08
DEC
(退票/換票安排) 莫旭秋『秋的懷念』世紀金曲演唱會 退票安排 (最終回)
莫旭秋
05
NOV